Elektrik Ark Ocaklı Haddehane

Çeşitli boylarda, kalınlıkta ve fiziksel özellikteki geri dönüşüm hurdası; elektrik ark ocaklarına hurda sepeti ile şarj edilir ve elektrik arkı ile oluşan yüksek ısıda (~4000°C) eritilir. Hurda yoğunluğu düşük(0,3-1 t/m3) olduğundan döküm tonajını sağlamak için 2-4 şarj yapılır. Ergitme işleminde elektrik enerjisini (akım) transfer eden ve çok yüksek ısılara dayanan grafit elektrotlar kulanılır.

Daha sonra kireç ilavesi ve oksijen lansı ile fosfor rafinasyonu yapılır ve 1620-1650°C’de dipten döküm alma sistemi (EBT-Eccentric Bottom Tapping) ile önceden 1000-1100°C’ye ısıtılmış refrakter kaplı potaya döküm alınır. Döküm alma sırasında potanın 1/3’ü dolunca Fe-Mn, Fe-Si, Karbon verici ve kireç ilaveleriyle alaşımlama yapılır ve bir sonraki proses için pota ocağına transfer edilir.