Paketleme ve Finiş Grubu

Kesme ve Paketleme Bölümü soğutma platformu grubundan gelen haddelenmiş ürünleri, uygun boyutlarda ve miktarlarda ayarlayarak sevkiyata uygun birimler haline getirme görevine sahiptir. Profiller için buradaki proses aşağıdaki teknolojik süreçleri içerir;

 • Soğutma Platformundan gelen profillerin tek tek doğrultulması,
 • Daha sonraki işlemler için çubukları sürükleyerek doğrultulmuş profillerin toplanması,
 • Soğuk testereler ile ön ve araka uçların kesilmesi, numune alınması, nihai boylara kesim, yapısal şekillere bağlı olarak son boyların ayrılması, 
 • Soğutma Platformu boyunun en sonunda kalan parçalar içinden kısa boyların ayrılması,
 • İstifleyicinin beslenmesi ve paketin oluşturulması için nihai boylara kesilmiş malzemenin gruplar halinde hazırlanması,
 • Profillerin dikdörtgen paketler oluşturacak şekilde istiflenmesi,
 • Bağlama Teli ve Delikli Kilit yardımıyla dikdörtgen paketin bağlanması,
 • Paketlerin tartılması ve el ile hazırlanmış kabartmalı paket etiketlerinin takılması,
 • Vinç ile kaldırmak için bir ızgara üzerinde paketlerin biriktirilmesi.

Kesme ve Paketleme Grubu ekipmanları şu fonksiyonlar için dizayn edilmiştir;

 • Haddelenmiş malzemeyi uygun nihai boylara kesmek
 • Gerekiyorsa, haddelenmiş mamulü doğrulmak, 
 • Haddelenmiş malzemeyi, malzeme boyutlarına ve müşterinin taleplerine bağlı olarak paketler, yığınlar veya istifler halinde toplamak
 • Paketlerin tartımı ve ilerideki sevkiyatlar için onları istiflemek

Kesme ve Paketleme Grubu, Teknolojik İşlemlere bağlı olarak, dört kontrol alanına ayrılmıştır.

 1. Kontrol Alanı; doğrultma ve toplama
 2. Kontrol Alanı; Testere Kesim
 3. Kontrol Alanı; Toplama ve İstifleme
 4. Kontrol Alanı; Bağlama, tartım ve yükleme

Teknolojimizin bu çok zorlayıcı bölgedeki odak noktası, insan gücünün azaltılması üzerine kurulmuştur. Aslında, tüm işlemler mekanize ve otomatik hale getirilmiş olup kısa çubukların kaldırılması veya ürün ilgili bilgilerin üzerine yazılı olduğu etiketlerin paketlere bağlanması gibi işlemler otomatik olarak yapılmaktadır. Paketlerin son şekline, küçük kesitli ürünlerde bile, çubukların ve profillerin düzgün şekilde istiflenmesine özel dikkat gösterilir.

İstifleyicilerin müşterinin ihtiyaçlarına göre farklı tasarımları vardır:

 • Hafif profillerin hassas istiflenmesi için, üst sarkaç (pandül) sistemi,
 • İnce-orta kesitli profiller için, alttan magnetli istifleme sistemi