Taret

Taret, sürekli dökümde çelik iç içe potanın kaldırılmasını ve döndürülmesini sağlar. Çelikhanelerde ergitilmiş çelikle dolu potaların taşınması, yavaş dönüş hızları ile 180° dönüşlerde darbe yükleri ve yüksek devirme kuvvetleri içerir.

Taret, sorunsuz operasyonlar için tekil kaldırma imkânının sağlandığı, iki kaldırma kollu kelebek tipi olabilir. Kaldırma/indirme işlemi standart hidrolik silindir ile yapılmakta olup potadan tandise metal akışının izlenebilmesi için tartım imkanları sağlanmaktadır.