Hurda Kovası

Çelikhane ocaklarının hurda ile beslenebilmesi için, hurda kovaları kullanılır. 

Genellikle, hurdanın düşük yoğunluğundan dolayı döküm tonajını sağlamak için 2-4 şarj yapılır.