Vakum Gaz Giderme Uniteleri

Sıvı çelik içinde; oksijen, azot, hidrojen gibi gazlar çözünür, katı çelikte ise gaz çözünürlüğü ihmal edilecek düzeydedir, ayrıca bu gazlar zaralıdır. Katılaşma sırasında bu gazlar gaz boşluğu kusurlarına neden olur. Oksijen gazı çözünürlüğünü aluminyum, Silisyum ile düşürmeye yönelik prosese deoksidasyon denilmektedir.

Ancak hidrojen ve azot çözünürlüğü ancak vakum gaz giderme düşürülebilir. Gaz geçirmez ortamda içerde bulunan hava ve gazlar mekanik pompa veya buhar enerjisiyle oluşturlan vakum ile emilir, oluşan vakum ortamında çelik içinde çözünmüş gazlar ortamdan uzaklaştırılır.

Kaliteli (vasıflı) çelikler için vakum gaz giderme çok önemlidir ve kükürt, fosfor gibi iz elementler minimum seviyelerde olmalıdır. Vakum ortamı kükürtü çok düşük seviyelere düşürmek için idealdir.

VD ve VOD Sistemlerinin Avantajları

  • Su kirliliği yoktur
  • Egzoz gazındaki toz konsantrasyonu <5 mg / m 3
  • Azaltılmış sera gazı emisyonunun küresel çelik sektörü gereksinimi, buhar ejektörleri yerine kuru pompalama teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.