Pota Ocakları

Kükürt rafinasyonu, alaşımlama, enklüzyonların yüzdürülmesi ve sıvı çeliğin döküm sıcaklığına getirme işlemleri Pota Ocağında yapılır. Pota Ocağı çeliğin kimliğini bulduğu ve analizinin son şeklini alığı yerdir. Isıtma elektrik ark ocağında olduğu gibi grafit elektrotlarla elektrik arkıyla yapılır. Kimyasal ve sıcaklık eş dağılımının (homojenlik) sağlanması ve pota refrakterlerindeki aşınmanın azaltılması için sıvı çelik tabanda yer alan geçirgen gaz tuğlalarından argon veya azot gibi asal gazlarla karıştırılır. Daha sonra pota ya direk olarak sürekli döküm makinasına ya da gaz giderme yapılacaksa vakum gaz giderme istasyonuna gönderilir.

CTS Pota Ocaklarının Avantajları

  • Demir ön alaşımdan tasarruf
  • Enerjinin tasarrufu
  • Artan verimlilik
  • EAF’nin rafine zamanını azaltmaya
  • EAF’nin boşaltma sıcaklığını azaltmaya
  • Hassas sıcaklık derecesi kontrolü 
  • Çeliğin temizliğini ve kapsamındakilerin çıkarılmasını arttırmakta
  • Kimyasal analiz için sıkı toleransları gerçekleştirmektedir