Looper

Yassı kalitesini etkilediğinden dolayı sıcak yassı tesislerinde, looper ve gerilim kontrolü önemlidir. Ek olarak, kontrolör tasarımı ve kontrol performansındaki en zorlayıcı durum, looper açısı ve mamül gerilimi arasındaki etkileşimden kaynaklanmaktadır.

Modern çelik fabrikasında looper montajı, gerilimsiz hadde çubukları sağlar, bu durum da yükü azaltır ve üretim kapasitesini artırır.