Çelikhane

Ergitme, rafinasyon ve döküm yapılan, kütük, blum, beam blank veya yassı kütük (slab) gibi ara çelik ürünü üretilen tesislere ÇELİKHANE denir.

Modern dünyada global olarak çelik 2 farklı yöntemle üretilir. Bunlar:

  1. Yüksek fırın, konverter yoluyla demir cevheri ve kok kullanarak (Entegre tesisler)
  2. Elektrik Ark Ocağı, Pota ocağı yoluyla hurdadan elektrik ile ergitilerek (Mini Tesisler)

Ayrıca indüksiyon ocağı ve pota ocağı yoluyla hurdadan elektrik ile ergitilerek üretilmekle birlikte bu grupların üretim değerleri kısıtlıdır (elektrik problemi olan yerlerde küçük ölçekli lokal üretim için).

Yöntemlerdeki anahtar farklılık kullanılan hammaddelerdir. Yüksek Fırın-Konvertör yönetimi ağırlıklı olarak demir cevheri, sinter ve kok kömürü kullanırken, Ark ocaklı tesisler ağırlıklı olarak geri dönüşüm hurdası ve elektrik enerjisi kullanır. Yatırım maliyetleri olarak da entegre tesisler ark ocaklı tesislerden 10-15 kat daha pahalıdır, yatırım süreci ise 2,5-3 kat daha uzundur.  Ark ocaklı tesislerde ayrıca sünger demir (DRI,HBI) ve sıcak metal (hot metal) de kullanabilir.