Tav Fırınları

Haddehanelerde şarj edilen yarı mamullerin haddeleme sıcaklığına ısıtılması için kullanılan tav fırınları tesisin kalbidir. Şarj edilen yarı mamuller kütük, bloom, slab veya ingot formundadır. Fırın ise itmeli tip, yürüyen kiriş veya tabanlı – projeye göre üstten veya üstten ve alttan yakmalı tip olmaktadır

Tav fırınlarında dikkate alınacak hususlar şunlardır:

 • Düşük yakıt tüketimi.
 • Üst/alt yüzeyler, ön /arka yüzeyler arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan eğilme olmaması.
 • Fırın içerisinde kütüklerin yatayda düzgün itilmesinin sağlanması (yani, fırın kütük itme mesafesine ve kütük eğilmesine bağlı olarak kütüklerin içerde yığılmaması).
 • Gerekli homojen sıcaklığa ulaşmak ve fırın içi oksidiyonu minimize etmek için ısıtma eğrisi optimizasyonu; İşbu ana operasyonel amaçlar doğrultusunda güncel ve kanıtlanmış teknolojiye sahip bir fırın dizaynında aşağıdaki aşağıda sıralanan temel karakteristik özellikler bulunmaktadır.
 • Düzgün ısı dağılımı (hot spot olmaması) için üst yatay ve alın brülörleri bulunması, ve ayrıca brülör sayısının minimize edilmesi.
 • Brülörlü ve brülörsüz bölgeler arasında ara perdeleme.

Tav fırını dizaynında dikkate alınacak parametreler şunlardır;

 • Isı kayıplarının minimize edilmesi ve en düşük yakıt sarfiyatı amaçlanması.
 • Malzeme üzerinde düzgün dağılımlı ısıtma temin edilerek değişken uzamalar sonucu eğilme olmaması.
 • Tavlaması biten malzemenin fırından emniyetli ve düzgün şekilde çıkarılması.
 • Fırın içinde belirlenen sürede istenilen ısıtmanın hassasiyetle sağlanması ve oksidiyonun minimumda tutulması.

Yukarıda açıklanan spesifikasyonlara ulaşabilmek için, son teknolojik gelişmeler ışığında, bazı kilit noktalar şunlardır;

 • Brülörlerin tavanda ve alında az sayıda olmak kaydıyla homojen ısıtma sağlayacak şekilde yerleştirilmesi.
 • Bürülörlü bölge ile brülörsüz bölge arasının bir perde ile ayrılması.

Tav fırınları anahtar teslimi çözümlerinde CTS’nin dizayn, imalat ve montaj kapsamı şöyledir;

 • Yakma sistemleri
 • Brülörler
 • Reküperatörler
 • Fırın yakma otomasyonu
 • Fırın hareket sistemi otomasyonu
 • Fırın şarj ve de-şarj bölgeleri ekipmanları
 • Fırın kütük besleme istasyonu
 • Şarj röleli yolu
 • Kütük şarj itici sistemi
 • Fırın de-şarj ünitesi
 • Fırın çıkış sürücü rölesi
 • Fırın çıkış röleli yolu
 • Kütük iade sistemi