Sürekli Döküm Makinaları

Sıvı çelik sürekli döküm makinasında katılaştırılarak ara ürüne dönüştürülür. Pota tabanından tandişe akan sıvı çelik buradan yollara dağılır ve her yolda bakır kalıp içinde (çeşitli kesitlerde) katılaşır. Tamamen katılaşma için bakır kalıpların altında kamara içinde çelik yüzeylerine su püskürtülür. Daha sonra çekici ve doğrultucular vasıtasıyla yataya getirilir ve çeşitli boylarda alevli kesme veya makas ile kesilir ve soğutma platformunda soğutulur. Yassı ürünler için yassı kütük, uzun ürünler içinse kütük, iri kütük ve beam blank olarak dökülür.

Çelik tesislerinde, üretilecek olan nihai mamüle göre, ergimiş çeliğin düzgün şekillerde (kütük, bloom, beam blank, slab, ingot) katılaştırılması için döküm makinaları kullanılır. Bunlardan kütük, bloom, beam blank çubuk, kangal, profil ve ray gibi uzun ürünler üretiminde; slab yassı ürün üretiminde; ingot ise şaftlar, merdaneler, dişliler, özel pervane kanatları vs. gibi özel makine elemanları yapımında kullanılır.

Seri üretim yapan çelik fabrikalarında yaygın olarak kullanılan kesintisiz döküm makinalarına sürekli döküm makinası (SDM) adı verilmiştir. Bu makinalar, döküm hızı, ürün kesiti, ürün kalitesi, döküm hızı gibi parametrelere bağlı olarak, farklı yarıçaplarda olup değişik sayıda kanaldan oluşurlar. Açık,-kapalı döküm sıcak-soğuk tandiş gibi farklı uygulamalar vardır.

Sürekli döküm makinası aşağıdaki ekipmanları içerir;

 • Pota Tareti /pota arabası
 • Tandişler ve tandiş arabaları
 • Kalıplar
 • Kalıp osilasyon sistemleri
 • Kalıp seviye kontrol sistemleri
 • Cekici ve doğrultucular
 • Sürücü role
 • Mekanik veya alevli kesme sistemleri
 • Rigid Dummy Bar
 • Rulolu yollar
 • Kros transfer
 • Soğutma platformu (itmeli veya döner tip)
 • Kalıp ve seconder spray soğutma sistemleri
 • Hidrolik, pnömatik ve yağlama sistemleri
 • Elektrik ve otomasyon
 • Opsiyonel tartım sistemleri, EMS, …