Copyright
aydın web tasarım kaan çalışkan dijital pazarlama uzmanı e ticaret danışmanı tüp mide ameliyatı izmir aydın schlauchmagen, magenverkleinerung aydın haberleri, özlem çerçioğlu, aydın büyükşehir belediyesi, digital services house zet buy online shopping

EAO (Elektrik Ark Ocakları)

Birincil güç kaynağı !

Elektrik ark ocakları birbirinden ayrılabilir alt çanak ve üst gövdeden oluşmaktadır. Alt çanak içerisi refrakter örülü olup 1600 0C üzerine ısıtılan ergimiş çelik için hazne görevi görür. Üst gövde ise ana taşıyıcı konstrüksiyon ve boru-boru şeklinde dizayn edilmiş su soğutmalı duvar panellerinden olşur ve üstünde hareketli (yukarı/aşağı ve dönen) su soğutmalı kapak bulunur. Üst gövde şarj malzemeleri için bir hazne olarak kullanılır.

AC (Alternatif akım) ve DC (doğru akım) olmak üzere iki tip ark ocağı vardır. AC ark ocaklarında herbir faz için bir grafit elektrot kolonu (toplam 3), DC ark ocaklarında ise bir elektrot kolonu kullanılır. Ark ocakları, esas olarak sadece ergitme ekipmanı olarak kullanılıp, ergitme sırasında sınırlı metalurjik işlemler gerçekleşir. Çeliğin rafinasyonu ve alaşımlaması pota ocağı olarak adlandırılan ikincil metalurji ünitesinde yapılır. VD/VOD üniteleri yüksek kalite farklı çelik türleri yapımında kullanılan rafinasyon üniteleridir.

Ark ocağı ergitmede birincil güç kaynağı elektrik enerjisidir. EAO trafo kapasiteleri ocak döküm tonajına bağlı olarak 0,8 -1,5 MVA/t. aralığındadır.

EAO ergitmede ikincil güç kaynağı ise üst gövde duvara monteli oksijen/yakıt kombine brülör-ejektörlerdir. Bir ark ocağında bürülör toplam gücü, ocak büyüklüğüne bağlı olarak trafo gücünün %20-40’ı kadar olabilir. Bazı tesislerde curuf kapısından oksijen ve karbon enjekte için sarfedilir borulu manüplatör kullanılmaktadır.

Oksi/yakıt kombine brülör-enjektörlere ilave olarak duvara monteli karbon enjektörleri ile farklı tiplerde kireç enjekte sistemleri de cüruf köpürtme için kullanılarak ocak uzun ark boyuyla çalıştırılır. Uzun ark boyuyla çalışma sarfları azaltır ve üretkenliği artırır.

Ark ocaklarında farklı döküm alma sistemleri mevcut olup, en yaygın ve tercih edileni EBT, merkezden kaçık döküm almadır.

TOP